Nginx启动、重启、关闭命令

停止操作

1.查询nginx主进程号

ps -ef | grep nginx

在进程中找到masterr进程,它的编号就是主进程号

2.发送信号

从容停止Nginx

kill -QUIT 主进程号

快速停止Nginx

kill -TERM 主进程号

强制停止Nginx

pkill -9 nginx

平滑重启

更改配置不需要关闭再启动,可以平滑启动

平滑重启命令

kill -HUP 住进称号或进程号文件路径 或者 /usr/nginx/sbin/nginx -s reload

修改配置文件后要先检查配置文件是否正确,以免重启影响服务

判断命令

nginx -t -c /usr/nginx/conf/nginx.conf  或者 /usr/nginx/sbin/nginx -t

3

评论

  1. Call it even.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

点击更换